سامانه آزمون آنلاین و کتابخانه دیجیتال ایران‌مد‌کلاب

ایران‌مدکلاب (I.M.C)

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

جدیدترینها

آزمون جامع سوم همراه مشاور
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:150 دقیقه

آزمون جامع دوم همراه مشاور
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:150 دقیقه

آزمونک 1 (پلن لانگ شهریور 03)
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:10 دقیقه

آزمون جامع اول همراه مشاور
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:150 دقیقه

علوم پایه دندان پزشکی شهریور 1402
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:200 دقیقه